Από κάτω

 
κι όπως πέταξες τη μάσκα
φάνηκε από κάτω
η γκρίζα υγρασία
του καιρού σου