Κακοποίηση

[Εξεταζόμενο μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία - “Mελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ· 595 μ.Χ.” του Καβάφη και “Αυτοβιογραφία” του Λειβαδίτη]

Η ποίηση, κύριοι του υπουργείου αηδίας, δεν χωρά σε εξεταστικά κέντρα. Πώς μπορεί να κριθεί ή να αιτιολογηθεί το “γιατί” της τέχνης και του δημιουργού; Τα ελληνόπαιδα μπορεί να μην άκουσαν ποτέ το όνομα του Καβάφη ή  του Λειβαδίτη και είναι κρίμα μεγάλο κρίμα να το συναντούν πρώτη φορά σε μία άθλια κόλλα εξετάσεων.

Η ποίηση αναγεννά
Κάθε μορφή κακοποίησής της διώχνει ψυχές ανθρώπων μακριά
Πολύ μακριά