Άτιτλα

Όσοι κοιτούν
βλέπουν μόνο άπραγα σώματα
γεμάτα εξαπάτηση

***

Γιατί η απόλαυση έρχεται σαν κάτι παροδικό
ή σαν μια άλλου είδους ανία
που κάνει τα μάτια
να κλείνουν από ντροπή

***

Από χειμώνα σε χειμώνα
έτσι θα ζούμε
χωρίς να ξέρουμε που πάμε
χωρίς να θέλουμε άλλη ζωή