Άτιτλο

Στη Μαδρίτη οι αστυνομικοί έβγαλαν κράνη, κατέβασαν ασπίδες και αναμίχθηκαν με τους διαδηλωτές. Κανένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο δεν ανέφερε το παραμικρό. Στην Ελλάδα τα σώματα ασφαλείας θα παραμένουν απέναντι, έτοιμα για την επόμενη εντολή καταστολής.

Κι ας βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι.