Πρόληψη

Η άποψή σου
δεν αρκεί.
Θ’ αλλάξει κι αυτή,
να μου το θυμηθείς.

Γι’ αυτό σου λέω
ψυχραιμία.