Κι εσύ;

Κι εσύ αριστερός;

Πότε ήταν η τελευταία φορά
που ξύπνησες καλά το πρωί;