Κάτι σκληρό

Κάτι σκληρό ενοχλούσε την πίστη του.
Έψαξε καλύτερα κάτω απ’ τα ρούχα.
Ήταν απλά γυμνός.
Μετά από καιρό
κατάλαβε
ότι η πίστη είναι η αρχή
ενός ακόμη τέλους.