Σκοπός

Ο προκάτοχος της τωρινής σου ζωής
είχε άλλη άποψη για την θεωρία της εις άτοπον απαγωγής.
Πήρε την απόφαση να βουλώσει το στόμα του
και δεν άκουσε ξανά κανείς τη φωνή του.

Αυτό ήταν όλο.