Ετερότητα

 
 
Στην ουσία όλοι είμαστε το ίδιο.
Αν αναρωτιέσαι ακόμα για την ετερότητα,
καλύτερα να επανεφεύρεις τον εαυτό σου.