Επαλήθευση

Όσα λέω πελαγοδρομία
κακία
κατινιά
Ποιος μωρέ;
Εγώ;
Γελάει καλύτερα 
όποιος κοιμάται όπως στρώνει
ή βρίζει
ό,τι αξίζει να κρυφτεί