Από αντίδραση

Οι άνθρωποι
σάρκινες ψευδαισθήσεις 
περιποιείσαι τα μέλη
τα μαλλιά
τα δόντια τους
Έπειτα
χάνονται
σβήνουν
ή επιστρέφουν τις νύχτες
από αντίδραση