Από αντίδραση

Οι άνθρωποι
σάρκινες ψευδαισθήσεις
Περιποιείσαι τα μέλη
τα μαλλιά
τα δόντια τους
Κι έπειτα
χάνονται
σβήνουν
ή επιστρέφουν τις νύχτες
από αντίδραση