Μόνο ο τρελός είναι πραγματικά ήρεμος


Η αλήθεια της ζωής βρίσκεται μέσα στην παρορμητικότητα της ύλης. Το πνεύμα του ανθρώπου νιώθει άρρωστο ανάμεσα στις έννοιες. Μην του ζητάτε να ικανοποιηθεί, ζητήστε του μονάχα να είναι ήρεμο, να πιστέψει πως βρήκε για τα καλά τη θέση του. Μα μόνο ο τρελός είναι πραγματικά ήρεμος.
[Antonin Artaud | 1925]