Η ζωή στα ίσια της


Ο κόσμος, λοιπόν, χωρίζεται σε δυο κατηγορίες. Σε αυτούς που έχουν πρόβλημα και σε αυτούς που είναι πρόβλημα! Αυτοί που είναι πρόβλημα, συνήθως ακουμπάνε σε κάποιους άλλους που στη συνέχεια έχουν πρόβλημα από αυτούς που είναι πρόβλημα. Όταν όμως αυτοί που έχουν πρόβλημα παραφουμάξουνε και ψιλοαδειάσουνε αυτούς που είναι πρόβλημα, τότε αυτοί που είναι πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα αλλά είναι άνθρωποι που έχουνε πρόβλημα! Και κάπως έτσι έρχεται η ζωή στα ίσια της πότε με το πρόβλημα του ενός και πότε με το πρόβλημα του άλλου...
 
[Μαλβίνα Κάραλη]