Σαν τίποταμνήμη Γιαννούλη Χαλεπά

στον τόπο
τον καλούμενον Ελλάδα
το εγώ μια τρέλα
σαν χάραγμα σοφού
που αυτοκτονεί

φορέας
το πλήθος
αιώνιο σαν τίποτα

το πλήθος
το πλήθος
το καλούμενον ντροπή