Άτιτλο

βγάζω τη γλώσσα
περιπαιχτικά
στα λαμπρά κεκτημένα
της φυλής μου
ή στο σκοτεινό παρελθόν
της μέσα μου πάλης