Έστω

Αντέχεις μόνος
ανάμεσα
από νωπούς σωρείτες
και στομφώδη χαμοκέρασα