Σκιές

ανάμεσα
από τις πιο δύσκολες λέξεις
κρύβονται σκιές
ανθρώπων
που αγαπήσαμε