Αντίσταση

Στο μέσο της παλάμης
η τήξη ενός παγετώνα.
Αντίσταση κατά της αρχής
αποφάνθηκε η δικαιοσύνη.