Έστω

Αντέχεις
έστω και μόνος
ανάμεσα από νωπούς σωρείτες
και στομφώδη χαμοκέρασα