Μεταστροφή

Ανεπιθύμητη τριχοφυΐα στη σάρκα της ψυχής.
Κτηνώδης μεταστροφή του μέσα έξω.