Υπερβολή

Αγόρι μου,
πιο πολύ πολίτης πεθαίνεις.
Η βούληση μου
αγελάδα -
δεν σκαμπάζω για παράδειγμα
τίποτα
από ιατρική
μαθηματικά
χημεία
και πολιτική.
Θέλω μόνο να γλείφω
και να ξοδεύω μαύρο χρήμα
στο έλεος του καιρού μου.
Βενζίνη
οινόπνευμα
μεζές
λίγη στέγη
τις νύχτες
κι ο θεός βοηθός.