Αναισθησία

 
 
Το αλκοόλ είναι η αναισθησία που χρησιμοποιούμε
για να αντέξουμε την εγχείρηση της ζωής
 
[George Bernard Shaw]