Δημόσιες αμαρτίες

ζωή-κρυψώνας
από μεταμέλεια
σε ευαισθησία
από αδιαθεσία
σε αποσύνθεση
με δύσκολους ρυθμούς
αργούς
σαν εξαπατημένος
εργαζόμενος