Όλα τα άλλα είναι αστεία


Αν ξαναρχόμουνα στον κόσμο, θα ερχόμουνα μόνο για να κάνω έρωτα και να φύγω. Και για το μόνο που θα λυπηθώ όταν φύγω, θα ναι για τον έρωτα που θα χάσω, για τα πρόσωπα που δεν θα γνωρίσω. Όλα τα άλλα είναι αστεία.

Μάνος Χατζιδάκις