Τελικά

Όταν τελικά κατάφερα
να σταθώ στα πόδια μου
τα πόδια μου
δεν ήταν πια
δικά μου