Τζάμπα μάγκας

τζάμπα μάγκας ο καιρός
αλήτης που τρέχει να κρυφτεί
πριν πέσει η νύχτα

μη και φανεί υπαίτιος
ο σκοτεινός εαυτός του