Ολιγόστιχα

να χαίρεσαι αργίες
να θλίβεσαι γιορτές
ντυμένος το γυμνό της σάρκας

***

φεύγουμε μόνοι
και μέσα μας
ήλιος δέντρα 
θάλασσα