Δεν γνώρισα, αλλά είδα | Γιώργος Χειμωνάς


Κάτι αδυσώπητα ακίνητο υπάρχει στον κόσμο. Και το μοναδικό όργανο κίνησης από τον άνθρωπο που προορίζεται να το μετακινήσει, είναι ο λόγος.
~
Δεν γνώρισα, αλλά είδα. Ίσως άλλη τακτική από το εδιζησάμην εμεωυτόν πραγματικά δεν υπάρχει…
~
Γνώση του κόσμου δεν υπάρχει πια. Δεν καταδέχομαι την ερμηνεία του.
~
Μιλούσα για νέα γνώση όχι για επιστημονική μεθοδολογία, για νέο λόγο όχι για νέα μέθοδο...
~
Συνέχεια ο λόγος εξαπατά τον εαυτό του και λέει άλλα αντ’ άλλων —ένας άλλος λόγος τον χρησιμοποιεί κι αυτός ο λόγος δεν είναι από λέξεις.
~
Ό,τι, από εδώ και πέρα, θα σημαίνει δεν θα είναι λόγος, θα είναι ό,τι δεν είναι λόγος. Που δεν μπορεί να είναι λόγος γιατί ο λόγος υπάρχει για να μπορεί να υπάρξει εκείνο που δεν είναι λόγος.
         Η μεγάλη λογοτεχνία δεν είναι λογοτεχνία.


[αποσπάσματα από το βιβλίο 
η δύσθυμη αναγέννηση, όγδοο μάθημα για τον λόγο
εκδόσεις ύψιλον, 1987]